BEZPIECZNIE BLISKO NATURY

Rezydencji Rydz

Domu opieki nad osobami starszymi Kudowa Zdrój

Rezydencja Rydz – poczuj się jak w domu! 

Drodzy Seniorzy i ich bliscy,

Rezydencja Rydz powstała z myślą o Seniorach i stworzeniu dla nich prywatnego ośrodka spełniającego wyjątkową rolę – miejsca przytulnego, pełnego rodzinnego ciepła, w którym osoby starsze i z niepełnosprawnościami poczują się, jak we własnym domu, otrzymując przy tym profesjonalną opiekę i zrozumienie potrzeb.

Lokalizacja
 

Kudowa-Zdrój to miejsce idealne do odpoczynku, znalezienia spokoju i poratowania zdrowia. Zlokalizowana na Dolnym Śląsku, niedaleko Kłodzka, na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego, charakteryzuje się doskonałym, łagodnym klimatem. Znana jest już od blisko 400 lat z obecności źródeł leczniczych wód, które również współcześnie pełnią ważną, uzdrowiskową rolę.

Rehabilitacja

Rehabilitacja

W myśl idei – w zdrowym ciele, zdrowy duch – zapewniamy naszym podopiecznym rehabilitację ruchowo-usprawniającą. Fizjoterapeuci prowadzący zajęcia oraz zabiegi są profesjonalistami, mającymi pełne kompetencje do pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.

Dlaczego My?

Dlaczego My?

Rezydencja Rydz oferuje wsparcie, troskę ale także przyjemny i rodzinny klimat dla każdego pensjonariusza. Rzec można, że rezydencja Rydz to miejsce dla każdego. Osoby starsze mają zapewnioną odpowiednią dietę, rehabilitację, opiekę lekarzy i pielęgniarzy.

Jesteśmy dla Was

Jesteśmy dla Was

Słowa papieża Franciszka „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” mogą być mottem przyświecającym na co dzień naszemu personelowi.

 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego

Zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS- KNPS 9423.8.2014.

Zgodnie z tym zezwoleniem  K & J Sp. z o.o,  dla domu opieki „Rezydencja Rydz" z siedzibą  ul. Gen. W. Sikorskiego 12 57-350 Kudowa Zdrój, otrzymała zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.  „Rezydencja Rydz" w Kudowie Zdroju została wpisana do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Kontrola pozwoliła stwierdzić. że „Rezydencja Rydz" w Kudowie Zdroju, spełnia wymagania standaryzacyjne i w związku z tym wnioskodawca otrzymał  zezwolenie na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony.

Serdecznie
zapraszamy

Napisz
do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "K & J sp. z o.o." z siedzibą w Kudowa Zdrój, ul.gen. W. Sikorskiego 12, 57-350 Kudowa Zdrój. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Rezydencja Rydz
ul. gen.W. Sikorskiego 12
57-350 Kudowa Zdrój


tel. +48 669 595 666
tel. +48 74 866 11 83
e-mail:biuro@rezydencjarydz.pl

K & J  sp.  z  o.o.
ul.gen. W. Sikorskiego 12
57-350 Kudowa Zdrój
NIP 898 22 00 436