Serdecznie witamy

W rezydencji Rydz

Domu opieki nad osobami starszymi Kudowa Zdrój

O naszym obiekcie Rezydencja Rydz

Rezydencja Rydz to prywatny dom opieki położony na Dolnym Śląsku w miejscowości Kudowa Zdrój. Uzdrowiskowy mikroklimat, ogród z bezpośrednim wejściem do lasu, taras – zachęcają do korzystania ze spacerów, odpoczynku, spotkań towarzyskich. Podobnie jak bliskość Parku Zdrojowego Rezydencja Rydz to, dom dostosowany do potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Wyposażony w windę, podjazdy, uchwyty oraz monitoring zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców.

Lokalizacja

Najważniejszym i największym bogactwem uzdrowiska znajdujące się w Kudowie Zdrój są źródła wód mineralnych, to właśnie one przyciągają najwięcej ludzi. Uzdrowisko ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, uzdrawianie, leczenie, ale nie tylko ciała, a także i duszy. Miasteczko położone jest w dolinie wśród gór. Nazywają się one Stołowymi, Wzgórzami Lewińskimi oraz wzgórzami będącymi częścią gór Orlickich. Jest w Polsce wiele domów opieki, które oferują podobne warunki, jednak należy zwrócić uwagę na to, że warunki klimatyczne w żadnym miejscu się nie powtórzą...

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Zapewniamy rehabilitację ruchowo – usprawniającą, która przeprowadzana jest wedle potrzeb każdego kuracjusza. Zabiegi oraz rehabilitacja prowadzona jest przez profesjonalne i wykształcone w tym kierunku osoby. Jest to niezwykle istotne, albowiem zabiegi ale również każdego rodzaju ruch musi być wykonany poprawnie, aby przyniósł jedynie pozytywne skutki. Rehabilitanci w naszym ośrodku pełnią więc pieczę, aby ćwiczenia wykonywane przez seniorów nie zaszkodziły lecz pomogły i sprawiły że mięśnie zaczną pracować lepiej i staną się sprawniejsze.

Całodobowa opieka

Całodobowa opieka

Rezydencja Rydz oferuje wsparcie, troskę ale także przyjemny i rodzinny klimat dla każdego pensjonariusza. Rzec można, że rezydencja Rydz to miejsce dla każdego. Osoby starsze mają zapewnioną odpowiednią dietę, rehabilitację, opiekę lekarzy i pielęgniarzy a tym samym doskonale się czują, mogą aktywnie i przyjemnie spędza swój czas.

Nasz Personel

Nasz Personel

Personel pracujący w rezydencji Rydz to zespół wykwalifikowanych pielęgniarek, pielęgniarzy oraz opiekunów medycznych, którzy to cechują się wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy. Rezydencja została stworzona z myślą o osobach starszych, borykających się z różnorodnymi chorobami, dlatego też w rezydencji  wizyty lekarskie odbywają się raz w tygodniu, lub też każdorazowo na wezwanie. 

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego

Zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS- KNPS 9423.8.2014.

Zgodnie z tym zezwoleniem  K & J Sp. z o.o,  dla domu opieki „Rezydencja Rydz" z siedzibą  ul. Gen. W. Sikorskiego 12 57-350 Kudowa Zdrój, otrzymała zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.  „Rezydencja Rydz" w Kudowie Zdroju została wpisana do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Kontrola pozwoliła stwierdzić. że „Rezydencja Rydz" w Kudowie Zdroju, spełnia wymagania standaryzacyjne i w związku z tym wnioskodawca otrzymał  zezwolenie na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony.

Serdecznie
zapraszamy

Napisz
do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "K & J sp. z o.o." z siedzibą w Kudowa Zdrój, ul.gen. W. Sikorskiego 12, 57-350 Kudowa Zdrój. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Rezydencja Rydz
ul. gen.W. Sikorskiego 12
57-350 Kudowa Zdrój


tel. +48 669 595 666
tel. +48 74 866 11 83
e-mail:biuro@rezydencjarydz.pl

K & J  sp.  z  o.o.
ul.gen. W. Sikorskiego 12
57-350 Kudowa Zdrój
NIP 898 22 00 436